Digitaal ondertekenen

Nadat u samen met de koper afspraken heeft gemaakt, dient het koopcontract te worden opgesteld. Formalis regelt dit graag voor u, goed en snel. Bekijk hier onze tarieven.


Standaard ondertekenen

Normaliter wordt een koopcontract uitgeprint, komen de verkoper en koper bij elkaar en ondertekenen zij aan de keukentafel. Dan moet het koopcontract worden ingescand of gekopieerd en wordt het per post naar de notaris verzonden. 

Voordelen
Nadelen

Persoonlijk: verkoper en koper komen bij elkaar

Niet Corona-proof: een extra contactmoment verhoogt het risico van overdracht van virussen

Papier en printen: dit kost extra geld en belast het milieu

Omslachtig: inscannen, kopiëren en naar de notaris verzenden kost extra energie


Digitaal ondertekenen

Bij het digitaal ondertekenen komen partijen niet fysiek bij elkaar. Het koopcontract wordt online via een beveiligde omgeving klaargezet en verkoper en koper worden uitgenodigd om te ondertekenen. Dat gaat vrij eenvoudig, er wordt precies aangegeven waar getekend dient te worden. Na ondertekening ontvangen verkoper en koper het getekende koopcontract met een signing log, dat is een bewijs van wie waar en wanneer heeft getekend. Vervolgens kan het koopcontract direct doorgezonden worden naar de notaris. 

Voordelen
Nadelen

Corona-proof: geen extra persoonlijk contactmoment

Onpersoonlijk: partijen komen niet bij elkaar

Gemakkelijk: geen extra handelingen nodig (scannen/kopiëren, per post versturen)

Lagere milieubelasting: Volledig papierloos!

Efficient: het koopcontract kan direct worden doorgezonden naar de notaris of naar een hypotheekadviseur


Snel een goed koopcontract?

Heeft u een mondelinge afspraak met een koper gemaakt? Laat ons uw koopcontract opstellen.


Heeft u vragen? Mail, bel of app ons, we reageren snel

E-mailVraag en antwoord