Kopie ID app

In het koopcontract wordt een legitimatienummer van zowel de koper(s) als de verkoper(s) vermeld. U kunt daarvoor het nummer doorgeven, of een kopie van de identiteitsbewijzen aan ons toezenden. Uiteraard gaan we zeer voorzichtig om met documenten die wij ontvangen. En voor de zekerheid kunt u een kopie van het identiteitsbewijs onbruikbaar maken.


Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). Zo kunt u een aantal zaken onzichtbaar maken, waaronder jouw pasfoto en het BSN-nummer. Het nummer van het identiteitsbewijs dient wel zichtbaar te blijven, zodat dit nummer kan worden opgenomen in het koopcontract.

U kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.